Obchodní podmínky

OSOBNÍ ÚDAJE

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.
Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu který je nutný k bezproblémovému doručení zásilek.
Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.


COPYRIGHT

Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků a jsou použita pouze pro identifikaci výrobků

ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE

Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, které vzniknou použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

ZPĚT NA SHOP